Помощ за LibreOffice Basic

LibreOffice предлага приложен програмен интерфейс (Application Programming Interface, API), който позволява управление на компонентите на LibreOffice чрез различни езици за програмиране с помощта на развойния комплект LibreOffice Software Development Kit (SDK). За повече информация относно интерфейса за приложно програмиране и развойния комплект на LibreOffice посетете сайта на адрес https://api.libreoffice.org

Този раздел от помощта обяснява най-често използваните функции на LibreOffice Basic. За по-подробна информация вижте ръководството OpenOffice.org BASIC Programming Guide в уикисайта.

Работа с LibreOffice Basic

Програмиране с LibreOffice Basic

Библиотечни функции

Записване на макрос

Създаване на диалогов прозорец на Basic

Създаване на контроли в редактора на диалогови прозорци

Променяне свойствата на контролите в редактора на диалогови прозорци

Отваряне на диалогов прозорец с Basic

Примери за програмиране на контроли в редактора на диалогови прозорци

Примери за програмиране с Basic

Работа с макроси на VBA

Работа с макроси на VBA

Функции и оператори само във VBA

Работа с макроси в Python

Помощ за скриптовете на Python в LibreOffice

Примери за програмиране на Python

Вътрешни библиотеки на LibreOffice от макроси на Basic

LibreOffice инсталира набор от библиотеки с макроси на Basic, които могат да бъдат използвани от вашите макроси.

Библиотеката Tools

Библиотеката Depot

Библиотеката Euro

Библиотеката FormWizard

Библиотеката Gimmicks

Библиотеката Schedule

Библиотеката ScriptBindingLibrary

Библиотеката Template

Помощ за помощта

В помощта се описват подразбираните настройки на програмата в система с настройки по подразбиране. Описанията на цветове, действия с мишката и други подлежащи на конфигуриране елементи може да са различни за вашата програма и система.

Моля, подкрепете ни!