Помощ за LibreOffice Basic

Външно видео

Моля, приемете това видео. Ако приемете, ще осъществите достъп до съдържание от YouTube – услуга, предоставяна от външна трета страна.

Политика за поверителност на YouTube

LibreOffice предлага приложен програмен интерфейс (Application Programming Interface, API), който позволява управление на компонентите на LibreOffice чрез различни езици за програмиране с помощта на развойния комплект LibreOffice Software Development Kit (SDK). За повече информация относно интерфейса за приложно програмиране и развойния комплект на LibreOffice посетете сайта на адрес https://api.libreoffice.org

Този раздел от помощта обяснява най-често използваните функции на LibreOffice Basic. За по-подробна информация вижте ръководството OpenOffice.org BASIC Programming Guide в уикисайта.

Работа с LibreOffice Basic

Програмиране с LibreOffice Basic

Библиотечни функции

Записване на макрос

Създаване на диалогов прозорец на Basic

Създаване на контроли в редактора на диалогови прозорци

Променяне свойствата на контролите в редактора на диалогови прозорци

Отваряне на диалогов прозорец с Basic

Примери за програмиране на контроли в редактора на диалогови прозорци

Примери за програмиране с Basic

Работа с макроси на VBA

Работа с макроси на VBA

Функции и оператори само във VBA

Работа с макроси в Python

Помощ за скриптовете на Python в LibreOffice

Модули на LibreOffice Python

Модул msgbox

Модул scriptforge

Модул uno

Вътрешни библиотеки на LibreOffice от макроси на Basic

LibreOffice инсталира набор от библиотеки с макроси на Basic, които могат да бъдат използвани от вашите макроси.

Библиотеката Tools

Библиотеката Depot

Библиотеката Euro

Библиотеката FormWizard

Библиотеката Gimmicks

Библиотеката ImportWizard

Библиотеката Schedule

Библиотеката ScriptBindingLibrary

Библиотеката ScriptForge

Библиотеката Template

Библиотеката WikiEditor

Помощ за помощта

В помощта се описват подразбираните настройки на програмата в система с настройки по подразбиране. Описанията на цветове, действия с мишката и други подлежащи на конфигуриране елементи може да са различни за вашата програма и система.

Моля, подкрепете ни!