Лента с инструменти Макрос

Лентата с инструменти Макрос съдържа команди за създаване, редактиране и изпълнение на макроси.

Библиотека

Изберете библиотеката, която искате да редактирате. Първия модул на избраната библиотека ще се покаже в развойната среда на Basic.

Списъчно поле Библиотека

Списъчно поле Библиотека

Компилиране

Компилира макроса на Basic. Необходимо е да компилирате макроса, след като го промените или ако желаете да го изпълнявате стъпка по стъпка или процедура по процедура.

Икона за компилиране

Компилиране

Стартиране

Стартира първия макрос на текущия модул.

Икона

Стартиране

Спиране

Спира изпълнението на текущия макрос.

Икона

Спиране

Стъпка през процедура

Стартира макроса и го спира след следващата процедура.

Икона

Стъпка през процедура

Единична стъпка

Изпълнява макроса и го спира след следващата команда.

Икона

Единична стъпка

Стъпка навън

Преминава назад към по-външната подпрограма в текущия макрос.

Икона за стъпка навън

Стъпка навън

Точка на прекъсване

Вмъква точка на прекъсване в реда от програмата.

Икона

Точка на прекъсване

Управление на точките на прекъсване

Отваря диалогов прозорец за управление на точките на прекъсване.

Икона

Управление на точките на прекъсване

Включване на наблюдение

Щракнете върху тази икона, за да наблюдавате променливите в макроса. Съдържанието на променливите се показва в отделен прозорец.

Икона

Включване на наблюдение

Каталог на обектите

Отваря панела Обекти, в който се виждат обектите на Basic.

Икона

Каталог на обектите

Макроси

Отваря диалоговия прозорец Макрос.

Икона за макроси

Макроси

Модули

Щракнете тук, за да отворите диалоговия прозорец Организатор на макроси.

Икона за модули

Модули

Търсене на скоба

Осветява текста, ограден от две съответстващи си скоби. Поставете текстовия курсор пред отваряща или затваряща скоба и щракнете върху тази икона.

Икона за търсене на скоба

Търсене на скоба

Вмъкване на изходен код

Отваря изходния код на Basic в прозореца на развойната среда на Basic.

Икона

Вмъкване на изходен код

Записване на изходния код като

Записва изходния код на избрания макрос на Basic.

Икона

Записване на изходния код като

Импортиране на диалогов прозорец

Показва диалогов прозорец „Отваряне“ за импортиране на файл с диалогов прозорец на BASIC.

Ако името на импортирания диалогов прозорец вече присъства в библиотеката, ще получите възможност за избор дали той да бъде преименуван със следващото свободно „автоматично“ име, както при създаване на нов, или съществуващият диалогов прозорец да бъде заместен с импортирания. Ако изберете „Отказ“, диалоговият прозорец няма да бъде импортиран.

Диалоговите прозорци могат да съдържат данни за локализация. При импортиране може да възникне несъответствие в състоянието на локализацията им.

Ако библиотеката съдържа повече езици от импортирания диалогов прозорец, или ако той изобщо не е локализиран, допълнителните езици ще бъдат добавени към него без предупреждение, като се използват низовете от подразбирания му локал.

Ако импортираният диалогов прозорец съдържа повече езици от библиотеката или ако тя изобщо не е локализирана, ще видите прозорец за съобщение с бутони „Добавяне“, „Пропускане“ и „Отказ“.

Икона

Импортиране на диалогов прозорец

Експортиране на диалогов прозорец

Показва диалогов прозорец „Записване като“ за експортиране на текущия диалогов прозорец на BASIC.

Икона

Експортиране на диалогов прозорец

Моля, подкрепете ни!