Клавишни комбинации за развойната среда на Basic

В развойната среда на Basic можете да използвате следните клавишни комбинации:

Действие

Клавишна комбинация

Стартиране на програмата от първия ред или от текущата точка на прекъсване, ако изпълнението е спряно там.

F5

Stop

Shift+F5

Включване на наблюдение за променливата под курсора.

F7

Единична стъпка през всеки оператор, от първия ред или от последния оператор, на който е спряло изпълнението

F8

Единична стъпка като F8, но извикването на функция се счита за един оператор.

Shift+F8

Поставяне/премахване на точка на прекъсване на текущия ред или всички точки на прекъсване в текущата селекция.

F9

Разрешаване/забраняване на точката на прекъсване на текущия ред или всички точки на прекъсване в текущата селекция.

Shift+F9


Изпълнението на макрос може да бъде спряно с Shift++Q и извън развойната среда на Basic. Ако работите в развойната среда и макросът спре в точка на прекъсване, Shift++Q спира изпълнението на макроса, но можете да разберете това чак след следващото натискане на F5, F8 или Shift+F8.

Моля, подкрепете ни!