Разчитане на синтактични диаграми и оператори

За операторите на LibreOffice Basic са използвани синтактични диаграми и текстови конвенции, които следват долните типографски правила:

Тук е илюстриран синтаксисът на едноредов оператор на LibreOffice Basic:

Примерна диаграма

синтаксис на оператор

Поредица от оператори на LibreOffice Basic, по желание с етикети, се разделя с двоеточия : и може да завършва с коментар. Коментарите започват с REM или апостроф.

фрагмент на диаграма

Текстов пример

[ [label:] statement [: …] ] [{REM|'} text]

Поредица от оператори на LibreOffice Basic, по желание с етикети, се разделя с двоеточия : и може да завършва с коментар. Коментарите започват с REM или апостроф.

Пример:


    Sub Main
      GoTo there ' Първият оператор се пропуска.
      here: Print 1, : there: Print 2 REM Място за обяснителен текст
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!