Оператор Option Compatible

Option Compatible разширява компилатора и библиотеката на LibreOffice Basic, като позволява допълнителни езикови конструкции в Basic.

warning

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


Тази настройка може да повлияе или да помогне в следните ситуации:

note

Option Compatible е задължителен, когато се създават модули на класове.


Синтаксис:

Option Compatible

Пример:

Специални знаци в идентификатори


    Option Compatible
    ' С тази настройка кодът работи, без нея предизвиква грешка при компилация.
    Sub Main
      ä = 10
      print ä
    End Sub
  
tip

Операторът Option VBAsupport 1 автоматично означава и оператор Option Compatible.


Промяна на областта на видимост на променливи в Използване на процедури и функции с функцията CompatibilityMode().

Вижте Идентифициране на операционната система и Получаване на информация за сесията за примери с модули на класове или споделената библиотека на Basic Access2Base за други примери с класове, при които се използва режимът Option Compatible на компилатора.

Моля, подкрепете ни!