Оператор Option ClassModule

Указва, че модулът е модул на клас и съдържа членове, свойства, процедури и функции.

warning

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


Параметри:

Този оператор трябва да се използва в съчетание с Option Compatible или Option VBASupport 1, първият от които включва режима на съвместимост с VBA, а вторият налага поддръжка на VBA освен съвместимостта.

Синтаксис:

Option ClassModule

Пример:


     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' Място за член-променливи
       
     Private Sub Class_Initialize()
       ' Код на конструктора
     End Sub ' Конструктор
     Private Sub Class_Terminate()
       ' Код на деструктора
     End Sub ' Деструктор
       
     ' Място за свойства
       
     ' Място за процедури и функции
       
   

Моля, подкрепете ни!