Функция GetPathSeparator

Връща зависимия от системата разделител за директории, с чиято помощ се задават файлови пътища.

Синтаксис:

GetPathSeparator()

Резултат:

String

Параметри:

Няма.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Препоръчва се използването на:

Функцията ConvertFromURL за превръщане от URL на файл в системно име на файл.

Функцията ConvertToURL за превръщане от системно име на файл в URL на файл.

Вижте и URL адреси

Моля, подкрепете ни!