Макрос

Изберете макроса, който желаете да се изпълнява при избирането на съответната графика, рамка или OLE обект. Според избрания обект функцията е или в раздела Макрос на диалоговия прозорец Обект, или в диалоговия прозорец Приписване на макрос.

Събитие

Изброява събитията, свързани с макросите, които са приписани в момента на избрания обект.

Следващата таблица описва макросите и събитията, които могат да се свързват с обекти в документа:

Събитие

Възниква, когато

OLE обект

Графика

Рамка

Автотекст

Област от ImageMap

Хипервръзка

Щракване върху обект

Обектът е избран.

Мишката е върху обекта

Показалецът на мишката се премества над обекта.

Задействане на хипервръзка

Щракнато е върху хипервръзка, приписана на обекта.

Мишката напуска обекта

Показалецът на мишката се премества извън обекта.

Графиката е заредена успешно

Графиката е заредена успешно.

Зареждането на графиката е прекъснато

Зареждането на графика е спряно от потребителя (например при изтегляне на страницата).

Грешка при зареждане на графиката

Графика не е заредена успешно, например не е била намерена.

Въвеждане на буквени знаци

От клавиатурата е въведен текст.

Въвеждене на небуквени знаци

От клавиатурата са въведени непечатаеми знаци, например табулатори и нови редове.

Преоразмеряване на рамка

Рамка е преоразмерена с мишката.

Местене на рамка

Рамка е преместена с мишката.

Преди вмъкване на автотекст

Ще бъде вмъкнат текстов блок.

След вмъкване на автотекст

Вмъкнат е бил текстов блок.


Макроси

Изберете макроса, който да се изпълнява при възникване на избраното събитие.

Рамките ви позволяват да свържете събития с функция, така че функцията да може да определи дали тя ще обработи събитието, или LibreOffice Writer.

Категория

Изброява отворените документи и приложения на LibreOffice. Щракнете върху името на местоположението, където желаете да запазите макросите.

Име на макрос

Изброява наличните макроси. Щракнете върху макроса, който искате да припишете на избрания обект.

Приписване

Приписва избрания макрос на зададеното събитие. Записите за присвоения макрос се задават след събитието.

Премахване

Премахва макроса, приписан на избрания елемент.

Избор на макрос

Изберете макроса, който желаете да припишете.

Моля, подкрепете ни!