Функция MonthName [VBA]

Функцията MonthName връща локализираното име на месеца по зададен номер на месец.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Резултат:

String

Параметри:

Month: Стойност от 1 до 12, отговаряща на месец от януари до декември, чието локализирано име да бъде върнато.

Abbreviate: незадължителен. Булева стойност, указваща дали името на месеца да е съкратено.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!