Функция NPer [VBA]

Изчислява броя периоди за заем или инвестиция.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Резултат:

Double

Параметри:

Rate е лихвеният процент за един период.

Pmt е плащането, извършвано на всеки период.

PV е текущата стойност на поредицата от плащания.

FV (незадължителен) е бъдещата стойност на заема / инвестицията.

Due (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

0 - плащането е дължимо в края на периода;

1 - плащането е дължимо в началото на периода.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Print period ' връща -12,02. Периодът на плащанията съдържа 12,02 периода.
End Sub

Моля, подкрепете ни!