Функция GetDefaultContext

Връща подразбирания контекст на фабриката за услуги на процеса, ако съществува, и null в противен случай.

Тази функция връща подразбирания контекст на компонент, който се използва при създаване на екземпляри на услуги с XmultiServiceFactory. Вижте главата Professional UNO в Developer's Guide на адрес api.libreoffice.org за повече информация.

Моля, подкрепете ни!