Функция CreateObject

Създава обект на UNO. В Windows може да създава и OLE обекти.

Този метод създава екземпляри на класа, подаден като параметър.

Синтаксис:

oObj = CreateObject(type)

Параметри:

type: типът на обекта, който да бъде създаден, като низ.

Пример:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Моля, подкрепете ни!