Обектът ThisComponent

Обектът ThisComponent представя текущия документ в макроси на Basic. Той адресира активния компонент, чиито свойства могат да бъдат четени и задавани и чиито методи могат да бъдат извиквани. Свойствата и методите, достъпни чрез ThisComponent, зависят от типа на документа.

Синтаксис:


  ThisComponent

Когато активният прозорец е формуляр, заявка, справка, таблица или виртуална таблица на Base, ThisComponent връща информацията на текущия обект Form.

tip

Когато активният прозорец е развойната среда на Basic, обектът ThisComponent, връща компонента собственик на текущия скрипт.


Пример:


Sub Main
' Обновява таблицата на съдържанието в текстов документ
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Table of Contents1")
    ' Използваме подразбираното име за таблицата и 1
    index.update()
End Sub

Моля, подкрепете ни!