Обектът ThisComponent

Адресира активния компонент, чиито свойства могат да бъдат четени и задавани и чиито методи могат да бъдат извиквани. ThisComponent се използва в Basic, където представя текущия документ. Достъпните през ThisComponent свойства и методи зависят от типа на документа.

Синтаксис:

ThisComponent

Пример:


Sub Main
' Обновява таблицата на съдържанието в текстов документ
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Table of Contents1")
    ' Използваме подразбираното име за таблицата и 1
    index.update()
End Sub

Моля, подкрепете ни!