Функция GetGuiType

Връща числова стойност, отразяваща вида на графичния потребителски интерфейс.

Тази функция служи само за съвместимост с предишни версии. Резултатът не е дефиниран в среда от типа „клиент – сървър“.

Синтаксис:


GetGUIType()

Връщана стойност:

Integer

Връщани стойности:

1: Windows

4: UNIX

Пример:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

Моля, подкрепете ни!