GlobalScope

Изходният код и диалоговите прозорци на Basic са организирани в система от библиотеки.

В Basic:

В диалогови прозорци:

И двата вида контейнери съществуват на ниво приложенив и във всеки документ. В Basic на документа автоматично се използват контейнерите на документа. Ако искате да осъществите достъп до глобалните контейнери от документ, трябва да използвате ключовата дума GlobalScope.

Синтаксис:


GlobalScope

Пример:

Пример в Basic на документ


    ' Извикване на Dialog1 в библиотеката на документ Standard
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' Извикване на Dialog2 в библиотеката на приложение Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Моля, подкрепете ни!