Спецификатор GlobalScope

За да управлявате от документ контейнерите за лични или споделени библиотеки (Макроси на приложението или Моите макроси), използвайте спецификатора GlobalScope.

Изходният код на Basic и диалоговите прозорци са организирани в контейнери с библиотеки. Библиотеките могат да съдържат модули и диалози.

В Basic:

Библиотеките и модулите на Basic могат да се управляват чрез обекта BasicLibraries. Библиотеките могат да се претърсват, преглеждат и зареждат при поискване. Зареждането на библиотеки на LibreOffice е показано в Наблюдение на събития в документите.

В диалогови прозорци:

Библиотеките от диалогови прозорци и самите диалогови прозорци могат да се управляват чрез обекта DialogLibraries. В Отваряне на диалогов прозорец с Basic е показано как се отварят споделени диалогови прозорци на LibreOffice.

Контейнерите BasicLibraries и DialogLibraries съществуват на ниво приложение и във всеки документ. Управлението на контейнерите за библиотеки в документ не изисква спецификатора GlobalScope. Ако искате да извикате глобален контейнер с библиотеки (в Макроси на приложението или Моите макроси), използването на спецификатора GlobalScope е задължително.

Синтаксис:

GlobalScope specifier

Пример:

Пример в Basic на документ


    ' Извикване на Dialog1 в библиотеката на документ Standard
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' Извикване на Dialog2 в библиотеката на приложение Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Моля, подкрепете ни!