Функция CreateUnoDialog

Създава Uno обект на Basic, който представя диалогов прозорец на Uno по време на изпълнението на програма на Basic.

Диалоговите прозорци са дефинирани в библиотеки. За да покажете диалогов прозорец, от библиотеката трябва да се създаде „жив“ („live“) прозорец.

Вижте Примери.

Синтаксис:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Пример:


  ' Извличаме описание на диалоговия прозорец от библиотеката
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Създаваме „жив“ диалогов прозорец
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' Показваме „живия“ диалогов прозорец
  oDlgControl.execute

Моля, подкрепете ни!