Функция GetProcessServiceManager

Връща диспечера на услуги ProcessServiceManager (централният обект ServiceManager на Uno).

Тази функция е необходима, когато искате да получите екземпляр на услуга чрез CreateInstanceWithArguments.

Синтаксис:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Пример:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' това е същото като долния оператор:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Моля, подкрепете ни!