Функция CreateUnoStruct

Създава екземпляр от структурен тип на Uno.

Синтаксис:

oStruct = CreateUnoStruct(име на тип на Uno)

Пример:


     oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )
   

Или използвайте следната структура за оператора:


     Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property
   

Моля, подкрепете ни!