Функция GetSolarVersion

Връща вътрешния номер на текущата версия на LibreOffice.

Синтаксис:


s = GetSolarVersion

Връщана стойност:

String

Пример:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep, 64, "Номер на версия на технологията на Sun"
End Sub

Моля, подкрепете ни!