Функция Environ

Връща стойността на променлива от обкръжението като низ. Променливите от обкръжението зависят от вида на използваната операционна система.

Синтаксис:


Environ (Environment As String)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Environment: променлива от обкръжението, чиято стойност трябва да се намери.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" , 64, "Директория за временни файлове:"
End Sub

Моля, подкрепете ни!