Функция GetSystemTicks

Връща броя системни тактове, докладван от операционната система. Можете да използвате тази функция, за да оптимизирате някои процеси.

Синтаксис:


GetSystemTicks()

Връщана стойност:

Long

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " мс", 0, "Паузата трая"
End Sub

Моля, подкрепете ни!