Оператор WaitUntil

Прекъсва изпълнението на програмата до настъпване на указания час.

Синтаксис:

WaitUntil Time

Параметри:

Time: израз от тип Date / Time, съдържащ датата и часа, до който да се изчака преди изпълняване на програмата.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    REM Изчаква до 18:00 ч., после извиква MyMacro.
    РЕМ Ако часът е след 18:00, изход.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!