Оператор Wait

Прекъсва изпълнението на програмата за времето, зададено от вас в милисекунди.

Синтаксис:

Wait millisec

Параметри:

millisec: числов израз – брой милисекунди за изчакване преди продължаване на изпълнението на програмата.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " мс", 0, "Паузата трая"
End Sub

Моля, подкрепете ни!