Функция Shell

Стартира друго приложение и ако е необходимо определя съответния стил на прозорец.

Синтаксис:

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer[, Param As String[, bSync]]])

Параметри:

Pathname

Име на програмата, която искате да стартирате, по желание с пълен път и/или аргументи.

Windowstyle

Незадължителен целочислен израз, указващ стила на прозореца, в който се изпълнява програмата.

note

Параметърът Windowstyle има ефект само в системи с Windows. В другите системи той се игнорира.


Възможни са следните стойности:

Windowstyle

Значение

0

Фокусът е върху скрития прозорец на програмата.

Не е реализирано в LibreOffice.

1

Фокусът е върху прозорец на програмата с нормален размер.

Не е реализирано в LibreOffice.

2

Фокусът е върху минимизиран прозорец на програмата.

3

Фокусът е върху максимизирания прозорец на програмата.

4

Прозорец на програмата със стандартен размер, без фокус.

Не е реализирано в LibreOffice.

6

Минимизиран прозорец на програмата, фокусът остава в текущия прозорец.

Не е реализирано в LibreOffice.

10

Показване върху целия екран.


note

Windowstyle 3 и 10 са еквивалентни в системите с Windows.


Param

Низ с допълнителни аргументи, подавани към програмата.

bSync

Ако тази стойност е True, командатаShell и всички задачи на LibreOffice ще чакат завършването на процеса. Ако стойността е False, управлението се връща директно. Подразбираната стойност е False.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

53 Файлът не е намерен

73 Не е реализирано

Пример:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Моля, подкрепете ни!