Функция StrReverse [VBA]

Връща низа с обърнат ред на знаците.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


StrReverse (Text1 As String)

Резултат:

String

Параметри:

Text1: низът, чийто знаци да бъдат подредени в обратен ред.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Моля, подкрепете ни!