Функция StrComp

Сравмява два низа и връща числова стойност, представяща резултата от сравнението.

Синтаксис:


StrComp (string1 As String, string2 As String[, Compare As Integer]) As Integer

Параметри:

string1: произволен низов израз.

string2: произволен низов израз.

Compare: незадължителен параметър за начина на сравняване. Ако Compare = 1, сравняването е чувствително към регистъра на буквите. Ако Compare = 0, малките и главните букви не се различават.

Резултат:

Integer

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Моля, подкрепете ни!