Функция Len

Връща броя на знаците в низ или броя байтове, необходими за съхраняването на променлива.

Синтаксис:


Len (Text As String)

Връщана стойност:

Long

Параметри:

Text: низов израз или променлива от друг тип.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Моля, подкрепете ни!