Функция ConvertFromURL

Преобразува файлов URL в системно файлово име.

Синтаксис:


ConvertFromURL(Filename)

Резултат:

String

Параметри:

filename: име на файл под формата на низ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Моля, подкрепете ни!