Функция UCase

Преобразува малките букви в низ в главни.

Виж също: функция LCase

Синтаксис:

UCase (Text As String)

Резултат:

String

Параметри:

Text: низов израз, чиято стойност да бъде преобразувана.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Моля, подкрепете ни!