Повтаряне на знаци

Следващите функции повтарят съдържанието на низове.

Функции Space и Spc

Връща низ, състоящ се от указания брой интервали.

Функция String

Създава низ от зададен знак или първия знак на низов израз, подаден на функцията.

Моля, подкрепете ни!