Функция ChrW [VBA]

Връща знака от Уникод, съответстващ на зададения знаков код.

warning

Тази функция или константа се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


ChrW(Expression As Integer)

Резултат:

String

Параметри:

Expression: Числови променливи, представляващи валидна 16-битова стойност от Уникод (0–65535). За празна стойност се връща код на грешка 5. За стойност извън интервала [0, 65535] се връща код на грешка 6.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

6 Препълване

Пример:


Sub ExampleChrW
 ' Този пример вмъква в низ гръцките букви алфа и омега.
 MsgBox "От "+ ChrW(913)+" до " + ChrW(937)
 ' В диалога се показва следното: От Α до Ω
End Sub

Моля, подкрепете ни!