Функция ChrW [VBA]

Връща знака от Уникод, съответстващ на зададения знаков код.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


ChrW(charcode As Integer) As String

Резултат:

String

Параметри:

charcode: числов израз, който представлява валидна 16-битова стойност от Уникод (0 – 65535). (За да се поддържат изрази с номинално отрицателен аргумент като ChrW(&H8000) по съвместим назад начин, стойностите в интервала от −32768 до −1 вътрешно се съпоставят на интервала от 32768 до 65535.) За празна стойност се връща код на грешка 5. За стойност извън интервала [0, 65535] се връща код на грешка 6.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

6 Препълване

Пример:


Sub ExampleChrW
    ' Този пример вмъква в низ гръцките букви алфа и омега.
    MsgBox "От " + ChrW(913) + " до " + ChrW(937)
    ' В диалога се показва следното: От Α до Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t", малка латинска буква T
End Sub

Моля, подкрепете ни!