Функция CByte

Преобразува низов или числов израз към типа Byte.

Синтаксис:


Cbyte(expression As Variant) As Byte

Резултат:

Byte

Параметри:

Expression: произволен низов или числов израз, който може да се оцени с резултат число. Дробните стойности се закръгляват до най-близката десета. Валидните стойности са от 0 до 256.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

6 Препълване

Пример:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Горните изрази се изчисляват на 16, 0 и 3.
  End Sub

Моля, подкрепете ни!