Функция Val

Функцията Val преобразува низ, който представя число, в числов тип данни.

note

Низът, подаван на функцията Val, е независим от локала. Това означава, че запетаите се интерпретират като разделители на хилядите, а точката се използва за разделител на дробната част.


Синтаксис:


  Val (Text As String)
 

Резултат:

Double

Параметри:

Text: низ, който представлява число.

Ако само част от низа съдържа числа, се преобразуват само първите подходящи знаци от низа. Ако низът не съдържа числа, Val връща 0.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' По-долу 123,1 се интерпретира като 1231, защото "," е разделителят на хилядите.
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    ' Вземат се предвид всички числа до срещането на нечислов знак.
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Примерът по-долу връща 0 (нула), защото подаденият низ не започва с число.
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Моля, подкрепете ни!