Функция Str

Преобразува числова стойност в низ.

Синтаксис:


Str (Expression)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Expression: числов израз.

Функцията Str преобразува стойността на числова променлива или израз в низ. Отрицателните числа се предшестват от знак минус. Положителните се предшестват от интервал (вместо знак плюс).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Моля, подкрепете ни!