Функция Asc (BASIC)

Връща стойността на първия знак от низ според кода ASCII (American Standard Code for Information Interchange, американски стандартен код за обмен на информация).

Синтаксис:


Asc(string) As Long

Резултат:

Long

Параметри:

string: валиден израз със стойност низ. Обработва се само първият му знак.

С функцията Asc можете да заменяте знаци със стойности. Ако Asc срещне празен низ, LibreOffice Basic докладва грешка по време на изпълнение. Освен 7-битовите знаци от ASCII (кодове 0–127), функцията Asc разпознава и кодовете на непечатаемите знаци в ASCII. Тази функция може да обработва и 16-битови знаци от Уникод.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' връща 65
    Print ASC(string:="Z") ' връща 90
    Print ASC("Лас Вегас") ' връща 1051, взима се предвид само първият знак
End Sub

Моля, подкрепете ни!