Низове

Следващите функции и оператори обработват и връщат низове.

Низовете служат за работа с текст в програмите на LibreOffice Basic.

Преобразуване на код ASCII/ANSI в низове

Следващите функции преобразуват низове от и към код ASCII или ANSI.

Повтаряне на знаци

Следващите функции повтарят съдържанието на низове.

Редактиране на съдържанието на низове

Следващите функции служат за редактиране, форматиране и подравняване на съдържанието на низове. За слепване (конкатениране) на низове използвайте операцията & или +.

Редактиране на дължината на низове

Следващите функции определят дължини на низове и сравняват низове.

Моля, подкрепете ни!