Функция Erase

Изтрива съдържанието на елементите на масиви с фиксиран размер и освобождава паметта, заета от масиви с променлив размер.

Синтаксис:


Erase Arraylist

Параметри:

Arraylist: списък от масиви за изтриване.

Моля, подкрепете ни!