Функция EqualUnoObjects

Връща True, ако два зададени обекта на Uno в Basic представят един и същ екземпляр на обект на Uno.

Синтаксис:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Резултат:

Bool

Пример:


  ' Копираме обекти -> един и същ екземпляр
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Копираме структура по стойност -> нов екземпляр
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Моля, подкрепете ни!