Функция EqualUnoObjects

Връща True, ако двете зададени променливи на Basic представят един и същ екземпляр на обект на Uno.

Синтаксис:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Параметри:

oObj1, oObj2: променливите, които да бъдат проверени.

Резултат:

Bool

Пример:

Примерният код по-долу връща True, защото oDoc и ThisComponent сочат към един и същ обект:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Примерният код по-долу връща False, защото присвояването създава копие на оригиналния обект. Така Struct1 и Struct2 сочат към различни екземпляри на обекта.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Моля, подкрепете ни!