Функция IsUnoStruct

Връща True, ако даденият обект е структура на Uno.

Синтаксис:

IsUnoStruct(Uno type)

Резултат:

Boolean

Параметри:

Uno type : A UnoObject

Пример:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Създаваме екземпляр на услуга
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Показва False, тъй като oSimpleFileAccess не е структура
' Създаваме екземпляр на структура от тип Property
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' Показва True, тъй като aProperty е структура
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Показва False, тъй като 42 не е структура
End Sub

Моля, подкрепете ни!