Функция HasUnoInterfaces

Проверява дали Uno обект на Basic съдържа определени интерфейси на Uno.

Връща True, ако се поддържат всички заявени интерфейси на Uno, и False в противен случай.

Синтаксис:

HasUnoInterfaces(oTest, Uno-Interface-Name 1 [, Uno-Interface-Name 2, ...])

Резултат:

Bool

Параметри:

oTest: Uno обектът на Basic, който да бъде проверен.

Uno-Interface-Name: списък с имена на интерфейси на Uno.

Пример:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Моля, подкрепете ни!