Функция DimArray

Връща масив от тип Variant.

Синтаксис:


DimArray (ArgumentList)

Виж и Array

Ако не са подадени параметри, се създава празен масив (като Dim A() , което е същото като последователност с дължина 0 в Uno). Ако са зададени параметри, за всеки параметър се създава размерност.

Параметри:

ArgumentList: списък от произволен брой разделени със запетая аргументи.

Кодове за грешка:

9 Индекс извън дефинирания обхват

Пример:


    a = DimArray(2, 2, 4) ' е същото като Dim a(2, 2, 4).

Моля, подкрепете ни!