Функция Array

Връща стойност от тип Variant, която представлява масив.

Синтаксис:


Array ( Argument list)

Виж също DimArray

Параметри:

Argument list: списък от произволен брой разделени със запетая аргументи.

Пример:


    Dim A As Variant
    A = Array("Иван", "Петър", "Асен")
    Msgbox A(2)

Моля, подкрепете ни!