Функция Array

Връща стойност от тип Variant, която представлява масив.

Синтаксис:


    Array (ArgumentList)
  

Виж също DimArray

Параметри:

ArgumentList: списък от произволен брой разделени със запетая аргументи.

Пример:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Моля, подкрепете ни!