Функция IsMissing

Проверява дали функция е извикана с незадължителен параметър.

Виж също: Optional

Синтаксис:


IsMissing(ArgumentName)

Параметри:

ArgumentName: името на незадължителен аргумент.

IsMissing връща True, ако не е подадена стойност за ArgumentName; в противен случай връща False.

Виж също Примери.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Моля, подкрепете ни!