Функция FindPropertyObject

Позволява обект да бъде адресиран по време на изпълнение като параметър – низ посредством името му.

Например следната команда:


MyObj.Prop1.Command = 5

съответства на блока от команди:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Това ви позволява да създавате имена по време на изпълнение, например:

цикъл от „TextEdit1“ до „TextEdit5“ за създаване на пет имена на контроли.

Виж също: FindObject

Синтаксис:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Параметри:

ObjVar: обектна променлива, която искате да дефинирате динамично по време на изпълнение.

PropName: низ, задаващ името на свойство, което искате да адресирате по време на изпълнение.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

12 Променливата не е дефинирана

14 Невалиден параметър

52 Лошо име или номер на файл

57 Входно-изходна грешка на устройство

Моля, подкрепете ни!