Оператор Let

Присвоява стойност на променлива.

Синтаксис:

Диаграма на оператора Let


[Let] variable = expression

Параметри:

Променлива: променлива, на която да бъде присвоена стойност. Стойността трябва да е съвместима с типа на променливата.

Икона Бележка

Както е в повечето диалекти на BASIC, ключовата дума Let не е задължителна.


Пример:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' връща 9
End Sub

Моля, подкрепете ни!