Функция UBound

Връща горната граница на масив.

Синтаксис:


UBound (ArrayName [, Dimension])

Резултат:

Long

Параметри:

ArrayName: името на масива, за който трябва да се намери горната (Ubound) или долната (LBound) граница на индексите.

[Dimension]: цяло число, което указва за кое измерение да се намери горната (Ubound) или долната (LBound) граница. Ако не е зададена стойност, се подразбира първото измерение.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

9 Индекс извън дефинирания обхват

Пример:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Моля, подкрепете ни!