Функция IsObject

Проверява дали променливата съдържа обект или данни от примитивен тип като дата, число или текст. Функцията връща True, ако променливата съдържа обект, и False в противен случай.

Синтаксис:


IsObject(var)

Връщана стойност:

Boolean

Параметри:

var: Произволна променлива, чиято стойност искате да проверите.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Стойност True съответства на следните обекти:

warning

За структурите от данни се връща True дори когато са празни. За променливите, дефинирани като обектни, се връща True дори ако не са инициализирани.


Моля, подкрепете ни!