Функция IsObject

Проверява дали обектна променлива съдържа OLE обект. Ако е така, функцията връща True, в противен случай – False.

Синтаксис:


IsObject (ObjectVar)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

ObjectVar: променлива, която бъде проверена. Ако обектната променлива съдържа OLE обект, функцията връща True, в противен случай – False.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Моля, подкрепете ни!