Функция IsNumeric

Проверява дали изразът е число. Ако стойността е число, функцията връща True, в противен случай – False.

Синтаксис:


IsNumeric (Var)

Връщана стойност:

Boolean

Параметри:

Var: израз, който да бъде проверен.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Моля, подкрепете ни!