Функция IsNull

Проверява дали променлива от тип Variant съдържа специалната стойност Null, която означава, че променливата не съдържа данни.

Синтаксис:


IsNull (Var)

Връщана стойност:

Boolean

Параметри:

Var: променлива, която бъде проверена. Ако променливата от типа Variant има стойност Null, функцията връща True, в противен случай – False.

Null: тази стойност се използва като подтип на Variant, когато няма валидно съдържание.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Моля, подкрепете ни!