Функция IsError

Проверява дали променливата съдържа стойност за грешка.

Синтаксис:


    IsError (Var)
  

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

Var: променлива, която бъде проверена. Ако променливата съдържа стойност за грешка, функцията връща True, в противен случай – False.

Моля, подкрепете ни!